Мобилност на учители от СУ ,,Св.Св.Кирил и Методий‘‘, гр.Симитли по Програма “ЕРАЗЪМ+” в Италия

В периода 01.11.2023 г.- 08.11.2023 г. 10 учители от начален етап от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Симитли  участваха в ПРОГРАМА „Еразъм+ мобилност“.

Участието в програмата предложи многобройни ползи – от личностно израстване и културно обогатяване, до повишаване на пригодността за заетост, подобрено цялостно образование и по-взаимосвързана и приобщаваща Европа.

Програмата даде възможност на участниците да изградят нови връзки от съмишленици,  да създадат трайни приятелства извън непосредствения кръг, да обогатят своя опит и усъвършенстват професионалните си умения

Учителите бяха посрещнати  късно вечерта на летището Lamezia Terme, от служител на партньорската организация Giovani per L`Europe и отпътуваха към град Никотера, Италия. Там се се запознаха с   координаторите на проекта Salvatore и Ferdindndo Comerci.

На първата среща съставиха план за работата на групата и в дискусия споделиха за трудностите, които стоят пред учителите при работа с ученици от малцинствата и с различен етнически произход.

Бяха обсъдени предизвикателствата и особеностите на средата, която учениците, родителите и учителите трябва да преодоляват заедно, за да постигнат целите на образованието и възпитанието. Учителите имаха възможност да се запознаят с италианската образователна система и някои добри практики, които успешно могат да бъдат заимствани и приложени в българската образователна система. В края на деня групата посети стария град „Никотера“, за да се запознае с историческото  и културно наследство на града.

През втория ден  учителите взеха участие в работилница на тема „ Език на омразата и конфликти срещу толерантността и естетика на общуването“. Бяха разгледани различни стуации, в които учениците и учителите са изпитвали неблагоприятното явление „език на омразата“, как учителите са подходили за справяне в  такива ситуации, какви методи са използвали за преодоляване и намаляване на негативните прояви на  нетолерантност. Участниците в работилницата се обединиха около идеята за конкретни дейности, насочени към превенция на проявите на нетолерантност и училищен тормоз, основан на расови и етнически особености.

През третия ден от престоя на групата, организаторите на проекта бяха организирали културна програма, посветена на Италия през различни гледни точки – история, култура, традиции. При посещението на Реджо Калабрия, групата посети музея на града, където се запозна с историческите корени и древния произход на населението, а Сцила впечатли участниците с красивите гледки и легендата, свързана с възникването на селището.

През четвъртия ден от престоя на групата, за участниците в проекта беше организирано посещение на градчето Тропеа, което беше също с цел опознаване на историческото и културно  богатство на Южна Италия.

Кръгла маса на тема: „Разнообразие в обществото и разнообразие в класната стая. Изграждане на адаптивни личности с умения за успешна житейска реализация“, беше темата в петия ден от проекта. В хода на дискусията бяха обсъдени различни стратегии и подходи, насочени към изграждане на креативно мислене, развиване на способност за разбиране на другия, на различията, породени в семейството, средата или произхода,  за приемането на различията и формиране на способности у учениците за приемане, разбиране, търпимост и приобщаване.

В последния ден от проектните дейности, с участниците в групата се проведе  семинар на тема “Какво е дизайн мислене и как може да се приложи в класната стая?“

В семинара бяха обсъдени различни гледни точки за приложението но дизайн мисленето в класната стая, представени бяха някои нови методи и подходи, насочени към управление на разнородната класна стая, бяха направени изводи за развитието на обществото и управлението на обществените явления през призмата на образователния процес, за новите подходи, които педагогическите специалисти трябва да познават и използват, за да управляват образователния процес в посока, която ще изведе обществото на по-високо стъпало в своето развитие.

Вълнуващ момент за участниците в проекта, беше деня, когато на специална церемония им бяха връчени сертификати.

Програмата „Еразъм+“ постави силен акцент върху насърчаването на приобщаването, многообразието и равните възможности за всички участници, за да се преодолеят всички пречки, свързани с техния произход, социално-икономически статус, способности или други характеристики.

Този проект съдейства за подобряване нивото на преподаване и прилагане на най-новите методологии в европейските образователни стандарти и  стимулира междукултурната комуникация на всички участници за по-нататъшно развитие на бъдещи европейски проекти.

Успешните учители подготвят успешните личности на новото време!

Предишна публикация

Подобни публикации

Оставете отговор

Ние използваме бисквитки, за да ви осигурим най-доброто изживяване. Можете да разберете повече за това кои бисквитки използваме или да ги изключите вНастройките за поверителност.
ПриемамНастройките за поверителност

GDPR

  • Политика за поверителност

Политика за поверителност

Политика за поверителност

Политиката за поверителност е свързана с данните, подлежащи на персонално идентифициране, които се споделят чрез поддържания от нас уеб сайт. Тя описва възможностите, правата и изборите, които имате във връзка с личните данни, които съхраняваме. Това са имейл адреси, IP адреси, данни, които се събират при посещението на уеб сайтове и др.

При създаването на Политиката за поверителност сме взели предвид принципите и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Регламентът е приет от Европейския Съюз и влиза в сила на 25.05.2018 г.

Чрез Общия регламент (GDPR) се гарантира по-добра защита на неприкосновеността на личния ни живот. Той представлява набор от принципи и правила за Европейския Съюз, гарантиращи правна сигурност за фирмите и защита на данните на гражданите. Регламентът дава възможност за по-големи права за гражданите, например правото на информация за целите на обработване на лични данни, категориите обработвани лични данни, трансферът на данни към други компании и трети страни, правото на достъп до данни, правото „да бъдеш забравен“ и др.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ?

Данните, които събираме при регистрация, използваме за предоставяне на услугите, предвидени в Общите условия на сайта, в който сте се регистрирали – да публикувате и да комуникирате с останалите потребители.

Данните, които събираме от всички потребители, използваме и за постигане на по-добро качество и сигурност на услугите ни, както и за избягване на зловредни действия. Например, за да избегнем присвояване на чужда електронна идентичност, за да се предпазим от хакерски атаки и др.

Някои данни използваме за позициониране на контекстно препоръчано съдържание и контекстно таргетирана реклама.

Използваме агрегирани и анонимизирани данни за статистически и маркетингови цели.

За целите на подбора на подходяща реклама, за независими статистически измервания и в някои други случаи, даваме възможност и на трети страни да получават данни от нашите сайтове за поведението на потребителите (напр. за реклама: Google, за статистика: Google Analytics). Тези трети страни са задължени да спазват сходни политики за поверителност.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ ЗА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ?

В сайта, който поддържаме, събираме и съхраняваме информация за всички потребители за:

IP адрес (адрес по интернет протокол). Тези номера обикновено се задават в блокове по географски признак. IP адресът често може да се използва за идентифициране на мястото, от което устройството се свързва към интернет.

Данни от инструменти за автоматично събиране на данни, като:

  • Проследяване на секции в сайтовете, които посещавате;
  • Колко време отделяте в даден сайт;
  • В коя страница или статия сте влизали;
  • Рекламите, които сте видели или с които сте си взаимодействали;
  • Демографски данни и др.;
  • При регистрация в tekstove.bg се предоставят електронна поща, псевдоним и парола. След регистрацията има възможност за въвеждане на име, дата на раждане и местожителство, като тези данни не са задължителни.

Регистриране в платформата може да се извърши и чрез трансфериране на данни от профилите ви във Facebook и Google.

НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Данните, които ние събираме и съхраняваме при ползване на уеб сайта ни, не се предоставят на други лица.

Можем да предоставим информация, съхранявана при нас по причини от правен характер, ако достъпът, употребата, запазването или разкриването й е правомерно изискано от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

ИМА ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ДАННИТЕ ВИ ДА ПОПАДНАТ В ТРЕТИ СТРАНИ?

Действията ви в нашия сайт могат да доведат до автоматизирано предоставяне на данни на наши партньори за осъществяване на рекламни и статистически цели. Това става посредством бисквитки или други уникални идентификатори. Тези партньори, за да оперират с нас, спазват сходни политики за поверителност, базирани на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Без да е изчерпателен списъкът, такива са например: Google със съответните свои продукти, Facebook със съответните продукти, Gemius и др.

КАКВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ИЗПОЛЗВАМЕ?

Събираме данни и предоставяме такава възможност на трети страни, чрез използване на „бисквитки“. „Бисквитката“ е малък файл, съдържащ поредица от знаци, който се поставя на компютъра Ви, когато посещавате уебсайт. Когато го посетите отново, „бисквитката“ позволява на този сайт да разпознае вашия браузър. В „бисквитките“ може да се съхраняват предпочитания на потребителя и друга информация. Често се използва в комбинация с пикселен идентификатор. Бисквитките могат да са временни (сесийни) и постоянни. Прочети повече за бисквитките

ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИ?

Използват се „бисквитки“ за настройки, функции и други услуги на сайта.

Използват се „бисквитки“ за удостоверяване на потребителите, за предотвратяване на измамническо използване на идентификационни данни за вход, както и за защита на потребителската информация от неупълномощени страни.

Използват се „бисквитки“ за подобряване на работата на сайтовете и за предоставяне на очакваните от посетителя услуги, като придвижване из уеб страниците или осъществяване на достъп до защитените части на сайтовете или форумите. Без тези „бисквитки“ те не могат да функционират нормално.

Използват се „бисквитки“ за осигуряване на данни за системата ни за управление на реклама. Използват се и от външни системи за управление на реклами, като тези на Google, Taboola и др. Някои от обичайните им приложения са избиране на реклами въз основа на определени параметри, отчитането на ефективността на кампаниите и избягване на показването на реклами, които потребител вече е виждал.

„Бисквитки“ събират информация за начина, по който потребителите взаимодействат със сайтовете. Това може да включва страниците, които хората посещават най-често, и дали получават съобщения за грешка от някои от тях. Използваме временни („сесийни“) „бисквитки“, за да усъвършенстваме услугите си, да подобрим сърфирането на потребителите си и др. Блокирането или изтриването им няма да попречи на използването на съответния сайт.

Чрез „бисквитки“ се събират данни, позволяващи ни да разберем по-добре предпочитанията на потребителите си и чрез проведения анализ да подобрим и развием услугите си. Обикновено се събира анонимна информация, без да се идентифицират индивидуалните потребители или личните им данни. Много често, за целите на обективността и сравнимостта на данните и аналитичните резултати, тези „бисквитки“ се поставят и/или следят от външни компании. Ние използваме напр. Google Analytics.

КАК ДА ЗАБРАНИТЕ „БИСКВИТКИ“?

Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, разгледайте настройките на браузъра си. Можете да ги използвате, за да оттеглите по всяко време вече дадено съгласие за ползване, както и за да триете приети бисквитки.

Имайте предвид обаче, че чрез деактивиране на определени бисквитки може да бъде ограничен достъпът Ви до някои функции на платформата.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

С цел вашата сигурност, данните които се трансферират между вас и tekstove.bg се криптира посредством SSL. Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация, в това число физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите. Това обаче не винаги е достатъчно за възпрепятстване на злонамерени атаки и сривове.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА?

За регистрираните потребители данните се съхраняват за постоянно. Всеки потребител има правото посредством своя акаунт от меню „Настройки“ да изтрие профила си. По този начин всичките данни които съхраняваме за него ще бъдат изтрити завинаги, освен ако потребителят не се регистрира отново.