ГРАФИЦИ

ГРАФИЦИ 2023/2024г.
ГРАФИЦИ 2022/2023г.
ГРАФИЦИ 2021/2022 г.
ГРАФИЦИ 2020/2021 г.
ГРАФИЦИ 2019/2020 г.
ГРАФИЦИ 2018/2019 г.

Седмично разписание за втори срок на 2022-2023 учебна година

График на учебните часове за учебната 2022-2023 година

 

Седмично разписание на заниманията на групите за ЦОУД 5-7 клас за учебната 2022-2023 година

Седмично разписание на заниманията на групите за ЦОУД 1- 4 клас за учебната 2022-2023 година

График на контролни работи на ученици 8-12 клас за 2 срок на учебната 2022-2023 година

График за провеждане на ЧСД в начален етап за 2 срок на учебната 2022-2023 година

График за провеждане на ЧСД 5-12 клас за 2 срок на учебната 2022-2023 година

График за провеждане на часовете по ФУЧ-за 2 срок на учебната 2022-2023 година

График за контролни работи на ученици от начален етап за 2 срок на учебната 2022-2023 година

График за контролни работи на ученици 5-7 клас за 2 срок на учебната 2022-2023 година

График за консултиране на ученици и родители и водене на уч.документация – 2.срок на уч.2022-2023 година

График за консултации с ученици в прогимназиален и гимназиален етап за 2 срок на учебната 2022-2023 година

График за консултации с ученици в начален етап за 2 срок на учебната 2022-2023 година

График за класни работи 5-12 клас за 2 срок на учебната 2022-2023 година

 

График за провеждане на логопедичните занимания за 2 срок на учебната 2022-2023 година

График на ресурсен учител Николай Димитров за 2 срок на учебната 2022-2023 година

График на ресурсен учител Боряна Борисова за 2 срок на учебната 2022-2023 година

График за ИФО Благовест Стефанов за 2 срок на учебната 2022-2023 година

График ИФО Здравко Мицов за 2 срок на учебната 2022-2023 година

 

 


График на учебните часове за учебната 2022-2023 година

СУ-Симитли -седмично разписание 1 срок на учебната 2022-2023 година

Седмично разписание на заниманията на групите за ЦОУД 5-7 клас за учебната 2022-2023 година

Седмично разписание на заниманията на групите за ЦОУД 1- 4 клас за учебната 2022-2023 година

График на контролни работи на ученици 8-12 клас за 1 срок на учебната 2022-2023 година

График за провеждане на ЧСД в начален етап за 1 срок на учебната 2022-2023 година

График за провеждане на ЧСД 5-12 клас за 1 срок на учебната 2022-2023 година

График за провеждане на часовете по ФУЧ-Изобразително изкуство за 1 срок на учебната 2022-2023 година

График за контролни работи на ученици от начален етап за 1 срок на учебната 2022-2023 година

График за контролни работи на ученици 5-7 клас за 1 срок на учебната 2022-2023 година

График за консултиране на ученици и родители и водене на уч.документация – 1срок на уч.2022-2023 година

График за консултации с ученици в прогимназиален и гимназиален етап за 1 срок на учебната 2022-2023 година

График за консултации с ученици в начален етап за 1 срок на учебната 2022-2023 година

График за класни работи 5-12 клас за 1 срок на учебната 2022-2023 година

 

График за провеждане на логопедичните занимания за 1 срок на учебната 2022-2023 година

График на ресурсен учител Николай Димитров за 1 срок на учебната 2022-2023 година

График на ресурсен учител Боряна Борисова за 1 срок на учебната 2022-2023 година

График за ИФО Благовест Стефанов за 1 срок на учебната 2022-2023 година

График ИФО Здравко Мицов за 1 срок на учебната 2022-2023 година

 

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

Г Р А Ф И К
за провеждане на спортни дейности 1-4. клас през II срок на
учебната 2021/2022 г

Г Р А Ф И К
за провеждане на спортни дейности 5-12. клас през II срок на
учебната 2021/2022 г

Kонсултации с учениците от прогимназиален и гимназиален етап за учебната 2021/2022 година – II срок

Kонсултации с учениците в начален етап за учебната
2021/2022 година – II срок.

ГРАФИК -за провеждане на класните работи работи 5-12. клас през II срок на
учебната 2021/2022 г

Г Р А Ф И К
за провеждане на контролните работи 5-7. клас през II срок на
учебната 2021/2022 г

Г Р А Ф И К
за провеждане на контролните работи 8-12. клас през II срок на
учебната 2021/2022 г.

Г Р А Ф И К
за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧ. ЧАСОВЕ В VІІІ-XII КЛАС II СРОК
2021 – 2022

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧ. ЧАСОВЕ В V-VII. КЛАС II СРОК
2021 – 2022

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧ. ЧАСОВЕ В I-V.[КЛАС – II срок
2021-2022

Графици ИФО

ИФО Здравко Мицов

ИФО Благовест Стефанов

График ресурсен учител Н. Димтров

График ресурсен учител Б. Борисова

График Логопед

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

Г Р А Ф И К
за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на
училищна документация, учебна 2020/2021год.

ГРАФИК
за консултации с учениците от прогимназиален и гимназиален етап за учебната 2020/2021 година – II срок

ГРАФИК
за консултации с учениците в начален етап за учебната 2020/2021 година – II срок

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧ. ЧАСОВЕ В V-VII КЛАС II СРОК
2020 – 2021

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧ. ЧАСОВЕ В I-IV КЛАС – II срок
2020-2021

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧ. ЧАСОВЕ В VІІІ И ХII КЛАС II СРОК
2020 – 2021

Седмично разписание на заниманията на групите на ЦОУД за учебната 2020 – 2021година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ V – ХІІ КЛАС, 2020/2021 год. – II срок

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ І – ІV КЛАС, 2020/2021 год. – II срок

ГРАФИК контролни – начален етап – 2 срок (1).docx

График
за провеждане на класните работи през втория срок
на учебната 2020/2021 година

Г Р А Ф И К
за провеждане на контролните работи през втория срок на
учебната 2020/2021, 5-7.клас

Г Р А Ф И К
за провеждане на контролните работи през втория срок на
учебната 2020/2021 г. 8-12.клас

Седмично разписание

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

Г Р А Ф И К
за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на
училищна документация, учебна 2020/2021год.

ГРАФИК
за консултации с учениците от прогимназиален и гимназиален етап за учебната 2020/2021 година

ГРАФИК
за консултации с учениците в начален етап за учебната 2020/2021 година

График за провеждане на класните работи

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ І – ІV КЛАС, 2020/2021 год.

Седмично разписание на заниманията на групите на ЦОУД за учебната 2020 – 2021 година

График
за провеждане на контролните работи с учениците от начален етап
за учебната 2020/2021 година

График
за провеждане на контролните работи с учениците от прог. етап

График
за провеждане на контролните работи с учениците от гимназиален етап

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

Дневен режим 2019/2020

График на учебните часове за учебната 2019 – 2020година

Седмично разписание на учебните часове 1-4 клас клас – II срок

Седмично разписание на учебните часове 5-7 клас – II срок

Седмично разписание на учебните часове 8-12 клас клас – II срок

Седмично разписание на заниманията на групите на ЦОУД за учебната 2019 – 2020 година

График за провеждане на класните работи през II срок на учебната 2019/2020 година

График за провежндане на часа за спортни дейности 2019/2020 год. – II срок

 

График за провеждане на контролните работи с учениците от начален етап за учебната 2019/2020 година – II срок

График за провеждане на контролните работи с учениците – II срок

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация, учебна 2019/2020год. – II срок

График за консултации с учениците II срок

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

Дневен режим 2019/2020

График на учебните часове за учебната 2019 – 2020година

Седмично разписание на учебните часове 1-4 клас клас – I срок

Седмично разписание на учебните часове 5-7 клас – I срок

Седмично разписание на учебните часове 8-12 клас клас – I срок

Седмично разписание на заниманията на групите на ЦОУД за учебната 2019 – 2020 година

 

График за провежндане на часа за спортни дейности 2019/2020 год. – I срок

График за провеждане на контролните работи с учениците от начален етап за учебната 2019/2020 година – І срок

График за провеждане на контролните работи с учениците

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация, учебна 2019/2020год. – I срок

 

РАЗПИСАНЕ НА АВТОБУСИТЕ ПО СПИРКИ ЗА УЧЕНИЦИ

ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

за учениците от V – VІ клас
през юнската сесия на учебната 2018 – 2019 г.

График

График СФО

ГРАФИЦИ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2018/2019г.

Графици втори учебен срок 2018/2019г.

График за провеждане на класни и контролни работи втори учебен срок 2018/2019г.

Седмично разписание втори учебен срок 2018/2019г.

Разписание по спирки втори учебен срок 2018/2019г.

Графици – I срок 2018/2019

Седмично разписание на ГЦОУД 2018/2019.pdf

График – класни и контролни работи 2018/2019.pdf

Седмично разписание I срок.pdf

Дневен режим 2018-2019.pdf

 

РАЗПИСАНИЕ-По спирки за ученици.

ГРАФИЦИ 2017/2018 ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

СЕДМИЧНО PАЗПИСАНИЕ НА ЗАНИМАНИЯТА НА ГРУПИТЕ НА ЦОУД

ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V – VІІ КЛАС
ПРЕЗ ЮНСКАТА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2017 – 2018 г.

ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII – XI КЛАС
ПРЕЗ ЮНСКАТА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2017 – 2018 г.

ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V – VІІI КЛАС
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИЙСКАТА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2017 – 2018 г.

Ние използваме бисквитки, за да ви осигурим най-доброто изживяване. Можете да разберете повече за това кои бисквитки използваме или да ги изключите вНастройките за поверителност.
ПриемамНастройките за поверителност

GDPR

  • Политика за поверителност

Политика за поверителност

Политика за поверителност

Политиката за поверителност е свързана с данните, подлежащи на персонално идентифициране, които се споделят чрез поддържания от нас уеб сайт. Тя описва възможностите, правата и изборите, които имате във връзка с личните данни, които съхраняваме. Това са имейл адреси, IP адреси, данни, които се събират при посещението на уеб сайтове и др.

При създаването на Политиката за поверителност сме взели предвид принципите и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Регламентът е приет от Европейския Съюз и влиза в сила на 25.05.2018 г.

Чрез Общия регламент (GDPR) се гарантира по-добра защита на неприкосновеността на личния ни живот. Той представлява набор от принципи и правила за Европейския Съюз, гарантиращи правна сигурност за фирмите и защита на данните на гражданите. Регламентът дава възможност за по-големи права за гражданите, например правото на информация за целите на обработване на лични данни, категориите обработвани лични данни, трансферът на данни към други компании и трети страни, правото на достъп до данни, правото „да бъдеш забравен“ и др.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ?

Данните, които събираме при регистрация, използваме за предоставяне на услугите, предвидени в Общите условия на сайта, в който сте се регистрирали – да публикувате и да комуникирате с останалите потребители.

Данните, които събираме от всички потребители, използваме и за постигане на по-добро качество и сигурност на услугите ни, както и за избягване на зловредни действия. Например, за да избегнем присвояване на чужда електронна идентичност, за да се предпазим от хакерски атаки и др.

Някои данни използваме за позициониране на контекстно препоръчано съдържание и контекстно таргетирана реклама.

Използваме агрегирани и анонимизирани данни за статистически и маркетингови цели.

За целите на подбора на подходяща реклама, за независими статистически измервания и в някои други случаи, даваме възможност и на трети страни да получават данни от нашите сайтове за поведението на потребителите (напр. за реклама: Google, за статистика: Google Analytics). Тези трети страни са задължени да спазват сходни политики за поверителност.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ ЗА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ?

В сайта, който поддържаме, събираме и съхраняваме информация за всички потребители за:

IP адрес (адрес по интернет протокол). Тези номера обикновено се задават в блокове по географски признак. IP адресът често може да се използва за идентифициране на мястото, от което устройството се свързва към интернет.

Данни от инструменти за автоматично събиране на данни, като:

  • Проследяване на секции в сайтовете, които посещавате;
  • Колко време отделяте в даден сайт;
  • В коя страница или статия сте влизали;
  • Рекламите, които сте видели или с които сте си взаимодействали;
  • Демографски данни и др.;
  • При регистрация в tekstove.bg се предоставят електронна поща, псевдоним и парола. След регистрацията има възможност за въвеждане на име, дата на раждане и местожителство, като тези данни не са задължителни.

Регистриране в платформата може да се извърши и чрез трансфериране на данни от профилите ви във Facebook и Google.

НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Данните, които ние събираме и съхраняваме при ползване на уеб сайта ни, не се предоставят на други лица.

Можем да предоставим информация, съхранявана при нас по причини от правен характер, ако достъпът, употребата, запазването или разкриването й е правомерно изискано от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

ИМА ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ДАННИТЕ ВИ ДА ПОПАДНАТ В ТРЕТИ СТРАНИ?

Действията ви в нашия сайт могат да доведат до автоматизирано предоставяне на данни на наши партньори за осъществяване на рекламни и статистически цели. Това става посредством бисквитки или други уникални идентификатори. Тези партньори, за да оперират с нас, спазват сходни политики за поверителност, базирани на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Без да е изчерпателен списъкът, такива са например: Google със съответните свои продукти, Facebook със съответните продукти, Gemius и др.

КАКВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ИЗПОЛЗВАМЕ?

Събираме данни и предоставяме такава възможност на трети страни, чрез използване на „бисквитки“. „Бисквитката“ е малък файл, съдържащ поредица от знаци, който се поставя на компютъра Ви, когато посещавате уебсайт. Когато го посетите отново, „бисквитката“ позволява на този сайт да разпознае вашия браузър. В „бисквитките“ може да се съхраняват предпочитания на потребителя и друга информация. Често се използва в комбинация с пикселен идентификатор. Бисквитките могат да са временни (сесийни) и постоянни. Прочети повече за бисквитките

ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИ?

Използват се „бисквитки“ за настройки, функции и други услуги на сайта.

Използват се „бисквитки“ за удостоверяване на потребителите, за предотвратяване на измамническо използване на идентификационни данни за вход, както и за защита на потребителската информация от неупълномощени страни.

Използват се „бисквитки“ за подобряване на работата на сайтовете и за предоставяне на очакваните от посетителя услуги, като придвижване из уеб страниците или осъществяване на достъп до защитените части на сайтовете или форумите. Без тези „бисквитки“ те не могат да функционират нормално.

Използват се „бисквитки“ за осигуряване на данни за системата ни за управление на реклама. Използват се и от външни системи за управление на реклами, като тези на Google, Taboola и др. Някои от обичайните им приложения са избиране на реклами въз основа на определени параметри, отчитането на ефективността на кампаниите и избягване на показването на реклами, които потребител вече е виждал.

„Бисквитки“ събират информация за начина, по който потребителите взаимодействат със сайтовете. Това може да включва страниците, които хората посещават най-често, и дали получават съобщения за грешка от някои от тях. Използваме временни („сесийни“) „бисквитки“, за да усъвършенстваме услугите си, да подобрим сърфирането на потребителите си и др. Блокирането или изтриването им няма да попречи на използването на съответния сайт.

Чрез „бисквитки“ се събират данни, позволяващи ни да разберем по-добре предпочитанията на потребителите си и чрез проведения анализ да подобрим и развием услугите си. Обикновено се събира анонимна информация, без да се идентифицират индивидуалните потребители или личните им данни. Много често, за целите на обективността и сравнимостта на данните и аналитичните резултати, тези „бисквитки“ се поставят и/или следят от външни компании. Ние използваме напр. Google Analytics.

КАК ДА ЗАБРАНИТЕ „БИСКВИТКИ“?

Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, разгледайте настройките на браузъра си. Можете да ги използвате, за да оттеглите по всяко време вече дадено съгласие за ползване, както и за да триете приети бисквитки.

Имайте предвид обаче, че чрез деактивиране на определени бисквитки може да бъде ограничен достъпът Ви до някои функции на платформата.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

С цел вашата сигурност, данните които се трансферират между вас и tekstove.bg се криптира посредством SSL. Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация, в това число физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите. Това обаче не винаги е достатъчно за възпрепятстване на злонамерени атаки и сривове.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА?

За регистрираните потребители данните се съхраняват за постоянно. Всеки потребител има правото посредством своя акаунт от меню „Настройки“ да изтрие профила си. По този начин всичките данни които съхраняваме за него ще бъдат изтрити завинаги, освен ако потребителят не се регистрира отново.